ABD Emlak Sektöründe Çin Yatırımı

Çin’den ABD’ye yapılan yatırımların son yıllarda hızla arttığı ve yatırımların özellikle Amerikan emlak sektörünü hedeflediği bildirildi.

Çin’den ABD’ye yapılan yatırımların son yıllarda hızla arttığı belirtildi.

Çin’den dünya geneline yapılan doğrudan yatırımların (foreign direet investmenl) 2014’te toplam 116 milyar dolar. 2015’te toplam I IS milyar dolar olduğu kaydedilen raporda, bu miktarların söz konusu yıllarda sırasıyla 18,1 milyar ve 22.3 milyar dolarının ABD’ye aktığı ifade edildi.

Raporda, Çin’den ABD’ye yapılan doğrudan yatırımların.

ABD’den Çin’e olan yatırımları 2015’te geçtiğine dikkat çekilirken. ABD’ye yapılan toplam yabancı yatırımın yüzde 10’una yakın kısmının Çin’den geldiğine işaret edildi.

Çin’den yapılan yatırımların büyük bölümünün Amerikan emlak sektörünü hedeflediğinin vurgulandığı raporda, 2014’te Çin’den ABD’nin ticari gayrimenkul sektörüne 10 milyar dolar, özel gayrimenkul sektörüne de 28 milyar dolar yatırım yapıldığı bildirildi.

Raporda, 2010-2015 yıllan arasında, Çinli alıcıların ABD’de ticari gayrimenkul için 93 milyar dolar, özel gayrimenkul için 17.1 milyar dolar harcadığı vurgulanırken.

Çin’in gayrimenkulle teminata bağlanmış Amerikan tahvillerinde en az 200 milyar dolarının olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Geçen yıl. Çin’in. ABD’de ticari gayrimenkul satışlarında Kanada ve Singapur’un ardından Norveç ile üçüncü sırayı paylaştığı, özel gayrimenkul satışlarında da Kanada’yı geçerek birinci sırada bulunduğunun kaydedildiği raporda. Çinli alıcıların özellikle ABD’nin New York ve California eyaletlerinde gayrimenkul tercih ettikleri ifade edildi.

Raporda. Çin hükümetinin ABD’niıı konul ipoteğine dayanan menkul kıymetlerinde toplam 210 milyar dolarının bulunduğuna işaret edilirken, bu miktarın 2008 finansal krizinden sonra Amerikan konut piyasasının toparlanmasına yardımcı olduğu vurgulandı.

Ayrıca, 2010 yılından bu yana yaklaşık 20 bin Çinli yatırımcının ABD’ye toplam 9.5 milyar dolar sermaye taşıyarak Amerikan ekonomisinde 200 binden fazla kişiye istihdam yarattığına dikkat çekilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Çin ekonomisindeki yavaşlama Amerikan doları ve diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi nedeniyle ABD gayri menkulü Çinli yatırımcılar için cazip hale geldi. Çinli girişimciler uzun vadede ilgi çekici piyasalara yönelmeye başladılar. Çin’in gelişen fînansal sektörüyle Çinli yatırımcılar, bankalar, sigorta şirketleri ve özel sermaye grupları ülkede biriktirdikleri sermayeyi küresel alanda değerlendirecek yatırımlar aramaya başladılar. En az 500 bin dolar sermayeyle ABD’niıı EB-5 vize programından faydalanarak yeşil kart alma imkanı da Çinli bireylerin sıcak parayı ABD’ye getirmesinde rol oynuyor.”Bir cevap yazın

WhatsApp chat