Amerika Şirket Tipleri Nelerdir?

1. Sole proprietorship Amerika Şirket Tipi (Esnaf/Tacir)

Amerika’da şirket kurulması en kolay amerika şirket tipidir. Şirket sahibi şirketin bütün işlemlerinin tek sorumlusu ve yetkilisidir. Kimseye rapor vermeden bütün kararları tek başına alabilir.

Dezavantaj olarak sınırsız sorumluluktan dolayı kişisel malvarlığının da şirket ile birlikte riske girmesi, şirkete ortak almak teknik olarak mümkün olmadığından işi büyütmek için kişisel kredi ve kişisel imkanlar haricinde diğer opsiyonların zorluğu sayılabilir.

2. General Partership Amerika Şirket Tipi  (Genel Ortaklık)

Bu Amerika şirket tipinde ise iki veya daha fazla kişi bir işletmenin kontrol ve sorumluluğunu paylaşır. Esnaf/Tacir türü şirket gibi kurulması kolaydır.

En basit ifadeyle ortaklıklar evlilik gibidir. Bu yüzden ortaklıklar kurulmadan önce göz önünde bulundurulması ve üzerinde tartışılıp karara bağlanması gereken unsurlar vardır.

Muhtemel anlaşmazlıkları önlemek için bütün ortaklar arasında yasal bağlayıcılığı olacak bir anlaşma imzalanması iyi bir fikirdir.

Bu anlaşmada bulunması gereken bazı konuları şöyle sıralayabiliriz: Kararların nasıl alınacağı, her ortağın başlangıçta yapacağı yatırımın miktarı, her ortağın görev, sorumluluk ve hakları, kar ve zarar paylasım metodu, kar dağılımının ne zaman ve nasıl yapılacağı, anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği, yeni ortakların nasıl alınacağı, mevcut ortakların ortaklıktan nasıl ayrılabileceği.

3. Corporation Inc./Corp. (Şirket)

Devlet tarafından kabul edilip tanınan, sahiplerinden farklı bir tüzel kişiliğe sahiptir. Bu yüzden çoğu zaman sahiplerinden ayrı bir şekilde vergilendirilebilir (C Corporation), sözleşme yapabilir veya mahkemeye verilebilir. Bu tür şirkeler hisse senetleri sahiplerine satılarak şekillendirilir. Hisse senedi ve tahvil satışları nakit girişi için de kullanılabilir. Şirketin sahipleri yönetim kurulunu seçer. Şirket el değiştirdi durumda da varlığını devam etirebilir. Genelde ortaklar (shareholders) şirkete yaptıkları yatırım miktarı kadar o firmanın borçları için sorumlu tutlabilirler.

Bazı durumlarda bu tür şirketler S Corporation olma yolunu da tercih edebilirier. S Corporationların vergilendirilme şekli genel ortaklıklarinkiyle aynıdır. Hem şirket hem de şahıs olarak iki kere vergi ödemek yerine, şirketten alınan kar payı ve maaş birleştirilerek direk kişisel vergi şeklinde ödenebilir.

4. LLC (Limited Şirket)

Türüne diğer şirket türlerinin avantajlı unsurlarının bir araya getirildiği bir yapı denilebilir. Esnaf/Tacir ve Genel ortaklık türü şirketlerdeki vergi avantajı ile Corporation şirketlerdeki kişisel sorumlulugun minimize edilme avantajlarının aynı anda sağlar. Kişisel sorumluluktan korunmaya şöyle bir örnek verilebilir: Eğer bir müşteriniz yediği yemek yüzünden hastalanır veya restornattaki başka ihmaller yüzünden zarar görürse avukatlar evinize veya sahibolduğunuz başka yatırımlarınıza dokunamazlar. Esnaf / Tacir ve Genel Ortaklık yapısındaki şirketlerin aksine Limited Şirketlerde sadece şirkete yaptığınız yatırım için risk söz konusudur.

Eğer zincir restorant düşünülüyorsa hukuk uzmanları bütün şubeler için ayrı Limited Şirket kurulması tavsiye etmektedirler. Bu sayede şubelerden birinde yaşanan herhangi bir olumsuzluk sonucu dava açılması durumunda sadece o şubenin malvarlığı riske girerken diğer şubeler korunmuş olur.

Inc. veya Corporation yapısındaki şirketlerde de kişisel sorumluluk sınırlandırılmasına rağmen (LLC) Limited Şirket kurmanın başka avantajları mevcuttur. Başlangıç için LLC daha esnek ve kurulması kolay bir şirket türüdür. Yönetim kuruluna ve ortakların düzenli olarak toplanmasına gerek olmadığı gibi resmi kurumlar tarafından denetim ve kontrolü de daha azdır. Bir dezavantajı LLC Limited Şirketlerin halka açılamamasıdır. Bu surumda da şirketi C Corporationa çevirmek çok zor değildir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Danışmanlık Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak ve Sorularınız İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçin. 

  Ad-Soyad*

  Epostanız *

  Konu *

  Mesajınız

  Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Sorularınız ve Talepleriniz İçin.

  WhatsApp chat